Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI (ADR)

Máte-li zájem o podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR), vyplňte prosím webový formulář a přiložte relevantní dokumenty, zejména doklad o Vašem neúspěšném pokusu o řešení sporu s podnikatelem, dále kopii smlouvy či dokladu o koupi, kopii vzájemné korespondence, kopie reklamačních protokolů apod.

Po úspěšném vyplnění a odeslání formuláře bude vygenerováno a na Vaši e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úspěšném podání návrhu. Toto potvrzení prosím vlastnoručně podepište a nejpozději do 10 dnů je zašlete poštou na adresu uvedenou níže.

V případě, že máte zřízen uznávaný elektronický podpis, zašlete prosím potvrzení o podání návrhu na e-mailovou adresu oddělení mimosoudního řešení sporů s Vaším elektronickým podpisem.

Pokud máte zřízenu datovou schránku, potvrzení o podání návrhu, které obdržíte e-mailem, můžete zaslat do datové schránky České obchodní inspekce.

V případě zastoupení navrhovatele zmocněncem je nutné doložit písemnou plnou moc.

* Takto označené položky formuláře jsou povinné.

Navrhovatel
Podnikatel
Spor
Nejprve je nutné řešit spor s podnikatelem.
Maximální velikost příloh je 9.8 MB, povolené typy souborů jsou pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, popř. potvrzení návrhu podaného prostřednictvím elektronického formuláře, je možné zaslat poštou na následující adresu:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

ID datové schránky x7cab34
Email: adr@coi.cz
(podání, popř. potvrzení návrhu e-mailem je možné pouze s uznávaným elektronickým podpisem)
Telefon: +420 296 366 159

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, popř. potvrzení návrhu podaného prostřednictvím elektronického formuláře, je možné předat osobně také na podatelnách jednotlivých krajských inspektorátů ČOI. Kontaktní údaje jsou dostupné zde.

V případě, že z technických důvodů nebude možné vyplnit elektronický formulář na této stránce, lze pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelskou sporu využít tento formulář.